Kildemarken.org

Ringsted Boligselskab - Afdeling 2210

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af beboerne. Afdelingsbestyrelsens opgaver er bestemt af lovgivning og Vedtægter for Ringsted Boligselskab (se menupunktet "Ringsted boligselskab" under hovedmenuen "Andet").

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens medlemmer er:

Michael Lomholt Formand
Bo Jacobsen
Næstformand
Stine Nissen Bestyrelsesmedlem
Tommy Petersen Bestyrelsesmedlem
Paul Lytken 
Bestyrelsesmedlem
Belinda Kloster
1. suppleant
Sanne Saxe Læsaa
2. suppleant


Ved bestyrelsens møder – ca 1 gang om måneden – deltager ejendomsmester Kim Jensen samt bestyrelsessuppleanter

 


Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 19. april kl. 18:00


Forslag til bestyrelsen

Har man forslag til afdelingsbestyrelsen, eller andet man ønsker at bestyrelsen skal drøfte, kan en skriftlig henvendelse afleveres i afdelingsbestyrelsens brevkasse Kildemarken 39, 4100 Ringsted, eller man kan sende en email til Michael@Lomholt.org